Miesiąc: marzec 2021

Szkoła Podstawowa  z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony https://spwalawa.pl Data publikacji strony internetowej: 2014.05.05 Data ostatniej  modyfikacji 2020.05.07:  Strona internetowa…

INFORMACJA OD 15 MARCA  2021 ROKU ROZPOCZNIEMY REKRUTACJĘ DO KLASY I ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. JANA PAWŁA II W WALAWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022. RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZOBOWIĄZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. REKRUTACJA ZAKOŃCZY SIĘ 31 MARCA. WNIOSKI I…