X

Nauczyciele

Danuta Daniel

Dyrektor szkoły, Język angielski

Alicja Jakubczak

Oddział przedszkolny

Małgorzata Mołoń

Nauczanie wczesnoszkolne, Informatyka

Sylwia Buś

Nauczanie wczesnoszkolne

Agnieszka Pusz

Matematyka

Maciej Duda

Historia

Marzena Błaszczyszyn

Język polski, edukacja wczesnoszkolne

Andrzej Sawuła

Przyroda

Ks. Zbigniew Jakieła

Religia

Paweł Sadowy

Technika

Janusz Rajtmajer

Muzyka

Agnieszka Pyrcz

Wychowanie Fizyczne, Geografia, Biologia