Miesiąc: kwiecień 2024

O tym, że matematyka jest królową nauk wiedzą wszyscy. Jednak równie ważna jest ortografia. W związku z tym 12 kwietnia odbył się konkurs o tytuł Mistrza Ortografii organizowany w Szkole Podstawowej im. płk. Czesława Mączyńskiego w Kaszycach dla uczniów klas III szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 11 uczniów z terenu naszej gminy. Miło nam…

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs odbył się 10 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałem Mistrzostwa Sportowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orłach. Turniej ten ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowch, zasad postepowania w razie pożaru, wiedzy na…

9 kwietnia w Szkole Podstawowej im. płk. Czesława Mączyńskiego w Kaszycach odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki ”dla uczniów klas III. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki, który był także fundatorem nagród rzeczowych dla laureatów. W konkursie wzięło udział 13 uczniów z siedmiu szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Naszą szkołę…