Miesiąc: grudzień 2023

Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zadań i obowiązków pedagoga specjalnego. Przepisy dotyczące jego zadań wchodzą w życie 1 września 2022 r. Jakie to przepisy? Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania: 1. Współpracować z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU. 2. Współpracować z nauczycielami,…

W atmosferze wzajemnej życzliwości, przy dźwiękach znanych kolęd oraz wspólnym posiłku cała społeczność szkolna weszła w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. W naszej szkole kolejny raz zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe. Zaproszenie na to niezwykłe wydarzenie przyjął Wójt Gminy Orly -Pan Bogusław Słabicki, Radny Gminy Orły – Pan Zenon Słabicki oraz Sołtys wsi Walawa – Pan Tadeusz…