X

Samorząd szkolny

 

Przewodnicząca Szkoły – Sebastian Kiełbalski
Z-ca Przewodniczącej Szkoły – Kornelia Jakubiszyn
Skarbnik – Karolina Kapłon