Samorząd szkolny

 

Przewodnicząca Szkoły – Kornelia Jakubiszyn
Z-ca Przewodniczącej Szkoły – Kajetan Repich
Skarbnik – Michalina Kozioł