Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM.JANA PAWŁA II W WALAWIE

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM.JANA PAWŁA II W WALAWIE
 

z dnia 26 października 2020 r

 

w sprawie zawieszenia zajęć

 

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego ,od dnia  26 października do dnia 30 października  2020 r. z powodu  zagrożenia dla zdrowia uczniów wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej ,zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału Przedszkolnego oraz klas I-III w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Walawie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Danuta Daniel

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 z Oddziałem Przedszkolnym

 im. Jana Pawła II w Walawie