Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

WIZYTA RATOWNIKA

6 czerwca 2023 r. gościliśmy w naszej szkole Ratownika Medycznego ze Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostały przeprowadzone oddzielnie w dwóch grupach klasy 0-3 oraz klasy 4-8. Pan Ratownik wyjaśnił przedszkolakom na czym polega jego praca oraz zaprezentował używane przez niego akcesoria. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, co zrobić w przypadku zasłabnięć i złamań. Największą jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie oraz oglądanie karetki Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie według jego wskazówek naśladowały sztuczne oddychanie i masaż serca. Ponadto uczniowie utrwalili sobie znane im już numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Były to niezwykłe warsztaty, które uwrażliwiły naszych podopiecznych na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Mamy nadzieję, że nikt nie znajdzie się w sytuacji potrzeby udzielania takiej pomocy, ale każdy będzie do niej przygotowany. Za tę wizytę serdecznie dziękujemy!