SPRZĄTANIE ŚWIATA

SPRZĄTANIE ŚWIATA
17 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 28 ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło akcji brzmiało: „Myślę, więc nie śmiecę”. Wszystkie klasy udały się z nauczycielami w najbliższe okolice szkoły, aby zadbać o czystość i piękno swojej małej ojczyzny, a zbierane odpady segregowali do worków w odpowiednich kolorach. Taka proekologiczna postawa uczniów cieszy i jest godna naśladowania           w przyszłości, nie tylko raz w roku.

29 września, 2021 in Aktualności

Comments are closed.