Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

PRZEMYSKIE POLA NADZIEJI

W tym roku nasza szkoła włączyła się w akcje zbiórki pieniędzy dla  przemyskiego hospicjum. Akcja została przeprowadzona w niedzielę17 kwietnia 2016r. przez wolontariuszy, którzy przed i po zakończeniu każdej Mszy Świętej wręczali żonkile, które są międzynarodowym symbolem nadziei. Kwiaty zostały wykonane przez Koło Wolontariatu działające w szkole.
Pola Nadziei to działanie stworzona przez Marie Curie Caneer w Wielkiej Brytanii w 1948r. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na tworzenie i utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka.
Żonkil, jako międzynarodowy symbol nadziei ma przypominać o ludziach chorych, cierpiących, potrzebujących naszego towarzystwa, opieki, troski.
Inicjatorem i organizatorem Przemyskich Pól Nadziei jest Rycerskie i Szpitalne Bractwa Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie.