Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

PASOWANIE NA UCZNIA I PRZEDSZKOLAKA

13 października odbyło się w naszej szkole Pasowanie na Ucznia oraz Pasowanie          na Przedszkolaka. W tym uroczystym i podniosłym dniu młodsze dzieci przygotowały krótki scenariusz, recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Natomiast kandydaci       na uczniów byli poddawani różnym próbom przez starszych kolegów. Ten egzamin gotowości na ucznia przeszli pomyślnie i dzięki temu mogli złożyć wraz z przedszkolakami ślubowanie w obecności zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas pan Wójt gminy Orły- pan Bogusław Słabicki, który był pod wrażeniem występów uczniów. Następnie pani Dyrektor Danuta Daniel dokonała symbolicznego pasowania. W przeddzień Święta Komisji Edukacji Narodowej uczniowie złożyli również życzenia wszystkim nauczycielom za trud ich pracy i poświęcenie w wychowanie młodego pokolenia.