Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

Historia pierwszego muralu w naszej gminie!

W październiku Pani Dyrektor Agata Wydrzyńska -Lach przedstawiła w gmachu Urzędu Gminy w Orłach propozycję projektu muralu, który bardzo szybko znalazł uznanie i akceptację Wójta Gminy Orły – Pana Bogusława Słabickiego oraz Sekretarza – Pana Jana Janusza. W tym miejscu pragniemy wyrazić naszą wdzięczność i słowa podziękowania dla włodarzy w naszej gminie za przychylność i wszelką pomoc w realizacji tego projektu. W ten oto sposób na ścianie naszej szkoły powstał piękny mural autorstwa Weroniki Nalepy – artystki o nadzwyczajnym talencie plastycznym. Inspiracją do powstania owego dzieła była historia związana z patronem naszej szkoły. Niedawna rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża i zorganizowana z tej okazji wystawa autorstwa Pana Józefa Rybczyńskiego, przybliżyła wszystkim mieszkańcom okoliczności pobytu tego wielkiego rodaka w naszej miejscowości w 1958 roku. Mural powstał na pamiątkę tego wydarzenia. Umieszczony na grafice kajak na tle wiernie odwzorowanego koryta rzeki San, symbolizuje wędrówkę Papieża i pobyt w Walawie podczas spływu kajakowego, a ręka papieskiej postaci skierowana jest w stronę mieszkańców w geście błogosławieństwa. To właśnie w 1958 r. ks. bp Karol Wojtyła zatrzymał się i biwakował nad brzegiem Sanu w Walawie. Nieprzypadkowym jest też napis umieszczony w prawym, górnym rogu muralu, który brzmi: „Pilnujcie mi tych szlaków.” Korzystając z ostatnich promieni jesiennego słońca, artystka tworzyła malowidło 8 dni. Dosłownie „rzutem na taśmę” udało się dokończyć mural, który cieszy oko nie tylko uczniów i nauczycieli naszej szkoły, ale również wszystkich mieszkańców. Uroczyste poświęcenie planowane jest na wiosnę przyszłego roku, ponieważ do tego czasu ukończymy prace nad ogrodem sensorycznym, by w pełni cieszyć się pięknem muralu wkomponowanego w krajobraz naszej miejscowości. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła, bowiem koszt został pokryty z darowizn ofiarodawców. Wyrazy podziękowania składamy dla Sekretarza Gminy Orły – Pana Jana Janusza, Pana Sołtysa wsi Walawa -Tadeusza Krupy wraz ze Stowarzyszeniem Walawianki, Radzie Rodziców naszej szkoły, Pani Helenie Zaworskiej z rodziną. Szczególne podziękowanie kierujemy w stronę Pana Grzegorza Kapłona, który zajął się technicznym zabezpieczeniem projektu. Głęboko wierzymy w to, że „ludzi dobrej woli jest więcej” i dlatego już niebawem 4 grudnia zostanie zorganizowany kiermasz świąteczny, z którego dochód zostanie przeznaczony na oświetlenie muralu, dalsze prace związane z ogrodem oraz pomoc dla chorego Frania.