Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA PAPIESKIEGO MURALU I PAMIĄTKOWEGO KAMIENIA NAD SANEM

„Chcemy podążać Twoim śladem…”Niedziela 18 czerwca 2023 r. była dniem szczególnym dla całej społeczności naszej szkoły. Uroczyste poświęcenie muralu i pamiątkowego kamienia nad Sanem – to moment zwieńczenia działań prowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Któż mógł przypuszczać, że październikowa 44. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża i zorganizowana z tej okazji wystawa autorstwa Pana Józefa Rybczyńskiego stanie się inspiracją do podjęcia konkretnych działań, aby upamiętnić okoliczności pobytu ks. bpa Karola Wojtyły w Walawie podczas spływu kajakowego w 1958 r. Myśl ludzka i odruchy serca nabrały rzeczywistych kształtów w postaci pięknego muralu na ścianie szkoły oraz pamiątkowego kamienia nad brzegiem Sanu.

W tym wyjątkowym dniu swoją obecnością zaszczycili nas następujący goście: Starosta Powiatu Przemyskiego Pan Jan Pączek, Wójt Gminy Orły – Pan Bogusław Słabicki, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Hawro, Sekretarz Gminy Orły Pan Jan Janusz, Skarbnik Gminy Orły – Pani Teresa Oczkoś, Radni Gminy – Pan Zenon Słabicki, Jarosław Dyrda, Józef Motowidło, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach Pani Agata Nowak, poetka – Pani Teresa Paryna, Pan Józef Rybczyński, ofiarodawcy pomników św. Jana Pawła II na Kresach i w Polsce -Lucyna i Stanisław Zazula, żołnierz niezłomny – Izydor Miara, autorka murali – Weronika Nalepa oraz emerytowani nauczyciele Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym, którą uświetniła obecność Orkiestry Dętej OSP Walawa. Po mszy nastąpił przemarsz do miejsca nad Sanem, gdzie postawiony został specjalny kamień z pamiątkową, granitową płytą – ufundowany przez Sekretarza Gminy Orły – Pana Jana Janusza oraz Radnego Gminy – Pana Zenona Słabickiego. Wykuty na niej złoty napis zawiera informacje na temat pobytu ks. bpa Karola Wojtyły w Walawie.

Dyrektor Szkoły – Pani Agata Wydrzyńska – Lach wraz z zaproszonymi gośćmi dokonała symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Po czym nastąpił moment poświęcenia kamienia i złożenia pod nim wiązanek kwiatów. Dalsza część uroczystości odbywała się już na terenie szkoły. Po wspólnym odśpiewaniu ulubionej pieśni oazowej papieża – „Barki” – uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się w montażu słowno – muzycznym nawiązującym do wczesnych lat 50-tych, kiedy to ks. Karol Wojtyła działał w duszpasterstwie akademickim i rozpoczął spływy kajakowe, które później przerodziły się w słynne Szlaki Papieskie. Miłym akcentem było wystąpienie poetki – Pani Teresy Paryny, która zaprezentowała fragment twórczości własnej – nawiązujący do naszej uroczystości. Po wzruszającej części artystycznej Pani Dyrektor Agata Wydrzyńska – Lach przedstawiła zebranym twórczynię papieskiego muralu – Weronikę Nalepę, która podzieliła się swoimi refleksjami odnośnie wykonanego dzieła. Następnie Pani Dyrektor złożyła szczególne podziękowania sponsorom, partnerom i darczyńcom muralu oraz pamiątkowego kamienia. Był to również moment na przemówienia zaproszonych gości, w czasie których wybrzmiały słowa będące spełnieniem prośby Ojca Świętego Jana Pawła II, aby zachować pamięć o tych szlakach, którymi przemierzał polską ziemię. Wytchnieniem po wszystkich przeżyciach był poczęstunek w letniej scenerii ogrodu sensorycznego. Z przestrzeni serca dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że ten dzień pozostanie na długo w naszej pamięci.