Nauczyciele

Wydrzyńska-Lach Agata– dyrektor szkoły, język niemiecki, informatyka
Andrejko Joanna – pedagog szkolny

Balińska Dominika-psycholog
Busz Marta – logopeda
Blok Maria – oddział przedszkolny
Błaszczyszyn Marzena – język polski
Jakieła Ks. Zbigniew – religia
Jakubczak Alicja – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny

Kopacz Renata – matematyka
Lemek Bruno – język angielski
Magdalena Matrypuła- język angielski
Piszczek Stanisław – historia, wiedza o społeczeństwie
Pyrcz Agnieszka – geografia, wychowanie fizyczne
Rajtmajer Janusz – muzyka
Sawuła Andrzej – biologia, przyroda
Soja Ireneusz – fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Sowa Bożena – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, technika, terapeuta
Stecura Małgorzata – chemia