X

Nauczyciele

Wydrzyńska-Lach Agata– Dyrektor szkoły, język niemiecki, informatyka
Andrejko Joanna – pedagog szkolny
Busz Marta – logopeda
Blok Maria – oddział przedszkolny
Błaszczyszyn Marzena – język polski
Jakieła Ks. Zbigniew – relgia
Jakubczak Alicja – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
Kuza Magdalena – język angielski
Lemek Bruno – język angielski
Piszczek Stanisław – historia, wiedza o społeczeństwie
Pusz Agnieszka – matematyka
Pyrcz Agnieszka – geografia, wychowanie fizyczne
Rajtmajer Janusz – muzyka
Sawuła Andrzej – biologia, przyroda
Soja Ireneusz – fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Sowa Bożena – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, technika, terapeuta
Stecura Małgorzata – chemia