X

Samorząd szkolny

 

Przewodnicząca Szkoły – Karolina Kapłon
Z-ca Przewodniczącej Szkoły – Paweł Słabicki
Skarbnik – Chwasta Jakub