X

Samorząd szkolny

  Przewodnicząca Szkoły
 

Jakubiszyn Ksawery

  Z-ca Przewodniczącej Szkoły
 

Wojdyło Martyna

  Skarbnik
 

Piotr Krupa