Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

 

 

ORGANIZATORZY:

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie Pełniąca Funkcję Biblioteki Powiatowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Orłach

 

CELE KONKURSU:

– kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia

– motywowanie do samodzielnej  i kreatywnej pracy w domu

– promocja twórczości plastycznej poprzez sieć www

 

UCZESTNICY:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu POWIATU PRZEMYSKIEGO.

 

Temat: „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

 

Zasady uczestnictwa:

 

 • Technika prac plastycznych dowolna

(malarstwo, rysunek, collage, technika mieszana).

 

 • Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę.

 

 • PRZESŁAĆ: do 23 grudnia 2020 pocztą elektroniczną na adres organizatora: biblioteka@ugorly.pl

 

zdjęcie pracy

powinno mieć format: jpg, png, pdf i maksymalny rozmiar 10 mb., i być opisane – imieniem i nazwiskiem autora pracy.

– oraz zdjęcia:

 formularza zgłoszenia /metryczka/, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na bezpłatną publikację pracy na stronie internetowej organizatora i oświadczenia, że dziecko jest autorem pracy.

 1. odpisane przez  rodzica/opiekuna prawnego autora pracy /Metryczka
  i wszystkie potrzebne oświadczenia są dołączone do regulaminu/.
 • W przypadku stwierdzenia braków oświadczeń lub niezbędnych danych, praca konkursowa nie będzie podlegała ocenie.

 

 • Prace konkursowe stają się własnością organizatora.

 

 • Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora jury. Ocenie podlegać będzie: nawiązanie do tradycji świąt, oryginalność, staranność wykonanej pracy i kreatywność.

 

 • Z pośród nadesłanych prac jury wybierze najciekawsze, które zostaną umieszczone w wirtualnej galerii na wystawie pokonkursowej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Orłach oraz nagrodzone dyplomem
   i upominkiem.

 

 • Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora do 30 grudnia br.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: tel.16 671 20 50 lub a.nowak@ugorly.pl


Złożenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się
z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na zawarte w nim postanowienia.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie!!!