Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

„Pamiętamy…Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny”.

25 października, uczniowie klasy IV wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Bibliotece Publicznej w Walawie. Celem tych zajęć było promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz propagowanie tradycji związanych ze świętem „Wszystkich Świętych” i „Dniem Zadusznym”. Pani Elżbieta Hołub przypomniała dzieciom o zasadach zachowania się na cmentarzu, szacunku dla zmarłych oraz o tradycji i zwyczajach kultywowanych w Polsce. Następnie wprowadziła dzieci w podniosły i pełen zadumy nastrój poprzez czytanie poezji i fragmentów literatury nawiązującej do tych dni. W dalszej części spotkania uczniowie klasy czwartej wspólnie z wychowawcą i panią bibliotekarką podzielili się swoimi odczuciami i zwyczajami obchodzonymi w swoich rodzinach. Podczas rozmowy, podkreślone zostały zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty zachowania się ludzi na cmentarzach. Pani bibliotekarka uwrażliwiła dzieci na potrzebę reagowania na negatywne zjawiska, profanację grobów oraz zachęciła do wspieranie akcji charytatywnych pozyskujących fundusze na renowację zabytkowych lub zapomnianych grobów. Następnie uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające znicze. W efekcie tych działań, po powrocie do szkoły została wykonana gazetka klasowa pt. „Pamiętamy…Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny”.

W naszej szkole zwraca się szczególną uwagę na podtrzymywanie i kultywowanie świąt, tradycji i zwyczajów praktykowanych w Polsce.