Welcome to free Altr Theme

This is top bar widget area. To edit it, go to Appearance – Widgets

Delivery | Terms and Conditions | Opening Hours

152 rocznica powstania układu okresowego pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków chemicznych jest jednym z najważniejszych osiągnięć nauki, bowiem zawiera wszystkie znane pierwiastki występujące we Wszechświecie jak i te, które do tej pory otrzymał w laboratorium człowiek. Rok 1869 jest powszechnie uważany za rok sformułowania okresowości pierwiastków chemicznych przez jednego z najwybitniejszych uczonych Dmitrija Mendelejewa. W 2021 roku przypada 152 rocznica powstania układu okresowego pierwiastków. Nasza młodzież pragnąc zgłębiać tajniki chemii postanowiła wykonać własnoręcznie pomoc naukową w postaci „drzewa pierwiastkowego”. Gratulujemy pomysłu i zaangażowania w pracę!


Dmitrij Mendelejew 


Pomnik Układu Okresowego Pierwiastków, upamiętniający sylwetkę Dymitra Mendelejewa, stojący na dziedzińcu Wydziału Technologii Chemicznej i Spożywczej Politechniki w Bratysławie